IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Trgovina ReformX
Nejc Recelj s.p.
Tržaška 392,
1351 Brezovica pri Ljubljani

T: +386 41 408 666
T: +386 31 673 285
E-mail: info@reformx.si
Internet: www.reformx.si

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi za nas veljala obveznost njenega imenovanja.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA

Za namene trgovskih storitev in svetovanja, za namene izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja za naše zaposlene ter za nemoten potek našega dela obdelujemo osebne podatke naših strank v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma obsegu, ki je potreben za izvajanje naših storitev. Pravna podlaga za obdelavo je v izvajanju pogodbe ter izvajanju zakonskih obveznosti.

Vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov: Ime in priimek stranke, Stalni ali začasni naslov, Davčna številka, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, osebni podatki stranke, ki so potrebni za obveščanje o novostih in za ostale marketinške aktivnosti.

V določenih primerih posameznike zaprosimo za privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene obveščanja, pošiljanja elektronskih sporočil (Newsletter) in pošiljanja Publikacij z naše spletne strani. Za prijavo na Newsletter uporabljamo strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošiljamo elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila.

V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov in namena vse do preklica.

Osebne podatke posameznikov zbiramo tudi ob njihovem obisku naših spletnih strani, prek t.i. piškotkov. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima pri teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete sami, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali

zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek

shrani. Več o uporabi piškotkov si lahko preberete  TUKAJ.

V zvezi z vašimi podatki ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje.

PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Vaših osebnih podatkov ne razkrivamo in ne prenašamo v organizacije oz. podjetja, ki bi imele sedež zunaj Evropske unije in jih tako ne prenašamo v tretje države.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov Nejc Recelj s.p., Tržaška cesta 392, 1000 Ljubljana, s pripisom »osebni podatki« ali na elektronski naslov info@reformx.si, lahko zahtevate:

  • dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;
  • popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;
  • omejitev obdelave osebnih podatkov;
  • izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali
  • obdelavi ugovarjate.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo tudi obvestili. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče. Zahtevo lahko posreduje na Nejc Recelj s.p., Tržaška cesta 392, 1000 Ljubljana ali info@reformx.si z zadevo »osebni podatki«. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke posameznikov bomo v podjetju Nejc Recelj s.p. obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in le tako dolgo, dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerih so bili zbrani, v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, oziroma v rokih, ki so določenih s predpisi. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica.

Po preteku tega obdobja se podatki izbrišejo.